Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2018 roku, przez najbliższe sześć miesięcy, Konwent Marszałków Województw  RP będzie obradował w województwie opolskim.  15 grudnia podczas obrad w Spale, marszałek województwa, Witold Stępień, przekazał mi przewodnictwo tego gremium.

Funkcję przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP przyjąłem z wielkim poczuciem obowiązku i świadomością, że przede mną bardzo ważne zadanie. Głos Konwentu Marszałków słyszany jest już od 1999 roku.  Wtedy, gdy powstał samorząd województwa, pojawiła się także potrzeba powołania gremium, które byłoby forum dyskusji i rozwiązywania spraw dotyczących rozwoju regionów.  Od tego czasu Konwent  wypracował wiele koncepcji  i  zmian  dotyczących zarówno ustawodawstwa, jak i usprawnień w organizacji  współpracy samorządów województw z administracją rządową. Spotkania Konwentu to zawsze konstruktywny dialog wszystkich szesnastu samorządów województw z reprezentantami administracji rządowej i instytucji centralnych, to zawsze szansa na wypracowanie stanowisk w ważnych sprawach, dotyczących wszystkich regionów.

Mam nadzieję, że przygotowywane w naszym regionie spotkania Konwentu Marszałków Województw RP będą owocne i przyczynią się do sprawnego załatwiania wspólnych spraw. Głęboko wierzę, że  ten sposób rozwiązywania pojawiających się problemów będzie gwarantem sukcesu.

Z ogromną radością będziemy gościć w naszym województwie przedstawicieli Konwentu Marszałków Województw RP.

 

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego