O konwencie

Równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa narodziła się potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP odbył się w 1999 roku w Województwie Mazowieckim.

Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.


Porządek przejmowania przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP

 1. Województwo Mazowieckie
 2. Województwo Pomorskie
 3. Województwo Warmińsko-Mazurskie
 4. Województwo Podkarpackie
 5. Województwo Lubuskie
 6. Województwo Podlaskie
 7. Województwo Kujawsko-Pomorskie
 8. Województwo Świętokrzyskie
 9. Województwo Lubelskie
 10. Województwo Wielkopolskie
 11. Województwo Dolnośląskie
 12. Województwo Śląskie
 13. Województwo Zachodniopomorskie
 14. Województwo Małopolskie
 15. Województwo Łódzkie
 16. Województwo Opolskie

 

Źródło: ZW RP