Opolskie przejmuje przewodnictwo Konwentu Marszałków Województw RP