Materiały III posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w województwie opolskim

27 czerwca 2018r. Sulisław

 

Budżet Unii Europejskiej oraz regulacje prawne po 2020 roku

Cohesion Policy 2021-2027  – Christopher Todd, Director in DG Regio, European Commission

Polityka Spójności 2020+ – Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

Regulacje prawne w polityce spójności po 2020 roku – Adam Hamryszczak,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Budżet UE oraz regulacje prawne po 2020… – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – wstępne analizy, możliwe kierunki zmian

Personel medyczny … – Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

 

Program walki ze smogiem – realizacja rządowego programu „Czyste Powietrze”

Rządowy Program Czyste Powietrze – Piotr Woźny, Pełnomocnik PRM ds Programu Czyste Powietrze

 

Wsparcie przedsiębiorczości regionalnej w Polsce

Prawo do przedsiębiorczości… – Marcin Ociepa, Podsekretarz Satnu w ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

 

Wsparcie przedsiębiorczości w regionie opolskim

Wsparcie przedsiębiorczości w Regionie Opolskim – Tomasz Hanzel, Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO, Roland Wrzeciono, Dyrektor OCRG

 

Polski Klub Nestora i Sukcesora

Przedsiębiorstwa rodzinne…- prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin

 

Wsparcie ekspansji polskich przedsiębiorców za granicą

PAIH Expo 2018 – Tomasz Pisula, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

EXPO2020_- dla prasy

 

Herby województw z Orłem Białym – prezentacja projektów

Tablica – Herby województw z Orłem Białym – dr Jerzy Michta, historyk i ekspert w dziedzinie heraldyki

1. Herby Województw z Orłem Białym – prezentacja projektów – dr Jerzy Michta

2. Teka samorządowa z herbami miast i województw -Broszura- dr Jerzy Michta

3. ORZEŁ BIAŁY-Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

4. ORZEŁ BIAŁY, A3- dr Jerzy Michta

5. Tablice województw, A3 – dr Jerzy Michta

6. Tablica WARSZAWA , A3 – dr Jerzy Michta

7. Warszawa Statut Jana Łaskiego, A3

8. BORATINI 1658 scan