Materiały I posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w województwie opolskim

31 stycznia 2018r. Opole

 

System zarządzania rozwojem Polski – zintegrowane podejście, najważniejsze zmiany w planowaniu przestrzennym i programowaniu strategicznym

1. System zarządzania rozwojewm PolskiJerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

2. SZRP – zintegrowane podejście, najważniejsze zmiany … – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Polityka Spójności a przyszłość Europy w kontekście siódmego raportu dotyczącego polityki spójności w regionach Unii Europejskiej opublikowanego przez Komisję Europejską 9/10/2017r.

3. Polityka spójności a przyszłość Europy … – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Regionalne wsparcie idei Odnowy Wsi metodą Rozwoju Obszarów Wiejskich

4. Regionalne wsparcie idei odnowy wsi… – Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

5. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

6. 20 lat Programu odnowy wsi w województwie opolskim – Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

 

Zadania i problemy samorządów wojewódzkich związane z realizacją tzw. Ustawy Krajobrazowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sporządzania audytów krajobrazowych

7. Zadania i problemy samorządów związane z realizacją tzw. Ustawy Krajobrazowej… dr Krzysztof Badora, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski

 

Realizacja projektów związanych z modernizacją linii kolejowych przez PKP PLK S.A.

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

8. Informacja nt. realizacji projektów w ramach POiŚ Izabela Popek, Z-ca Dyrektora w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

Informacja nt. realizacji projektów wskazanych w regionalnych programach operacyjnych

9. Realizacja projektów wskazanych w RPO – Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Granty w ramach Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

10. Realizacja grantów OWRBRD Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz programy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11. Działania KRBRD oraz Programy Ruchu Drogowego Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Działania Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

12. Działania KWP w Opolu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego insp. Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Działania ITD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

13. Działania ITD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rola CANARD – Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu

14. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Kierownik Katedry Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

 

 

20 lat Programu odnowy wsi w województwie opolskim