Trudne modernizacje linii kolejowych

O stanie przygotowania projektów modernizacji linii kolejowych w Polsce mówili na posiedzeniu Konwentu przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Prezes zarządu Ireneusz Merchel informował, na jakim etapie są projekty wskazane w regionalnych programach operacyjnych. Mówił, że podczas przygotowywania niektórych projektów brak było oszacowania podstaw realnego finansowania – dlatego w niektórych województwach brak dziś możliwości sfinansowania zaplanowanych do modernizacji odcinków linii kolejowych.  – Jako PLK nie odstąpimy jednak od jakości podczas rewitalizacji linii – przekonywał.

Ponad 4,7 mld to ogólna wartość projektów modernizacji linii kolejowych w regionalnych programach operacyjnych.  Złożono do tej pory 13 wniosków, podpisano 6 umów. Zakłada się, że do końca 2018 będzie około 60% podpisanych umów.  Wg słów prezesa ostatnim rokiem realizacji projektów w ramach RPO będzie rok 2022.

W dyskusji członek zarządu województwa Szymon Ogłaza podkreślał, że rzeczywiście projekty są znacząco niedoszacowane, ale jeden problem warto wyartykułować – koszty szacowali przecież pracownicy spółki PLK, a jedynie we współpracy z samorządami województw. – W urzędach marszałkowskich nie ma specjalistów od inwestycji kolejowych i musieliśmy uznać  to, co opracowali fachowcy – a u nas ten szacunek był „przestrzelony” około sto procent – dodawał.

 

8. Informacja nt. realizacji projektów w ramach POiŚ – Izabela Popek, Z-ca Dyrektora w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

9. Realizacja projektów wskazanych w RPOIreneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.