Regionalne wsparcie idei odnowy wsi

Trudno sobie wyobrazić opolską wieś bez programu odnowy wsi, dlatego te opolskie doświadczenia przekazywali autorzy i realizatorzy programu marszałkom podczas posiedzenia Konwentu.

Ryszard Wilczyński, poseł RP, to inicjator i autor polskiego i opolskiego programu odnowy wsi. Prezentując program mówił o specyfice podejścia, regionalnym wsparciu i efektach realizowanych działań. Podkreślał odrębną metodę wdrażania programu, której cechą naczelną jest wypracowywanie kierunków rozwoju wsi przez samych mieszkańców miejscowości. Mówił o odnowie wsi jako procesie i metodzie rozwoju.- Istotą odnowy wsi jest rozpoznanie i uzgodnienie wartości w danej miejscowości i społeczności. To decyduje o jakości procesu, co przekłada się na jakość realizowanych projektów – dodawał.

Regionalne wsparcie programu to przede wszystkim pomoc w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju, konkursy ofert zasilające finansowo społeczności wiejskie i konkursy budujące i promujące dobre wzorce.  Ryszard Wilczyński podkreślał, że realizacja programu odnowy wsi to systematyczne pokonywanie barier rozwojowych i coraz mocniejsza pozycja wsi – znacząca jest tu umiejętność określenie  specjalizacji wsi i czerpanie korzyści z tej specjalizacji.  Efekty programu są ogromne – to wielka liczba przedsięwzięć lokalnych i ich znacząca wartość. Na Opolszczyźnie wartość inicjatyw odnowy wsi to średnio około 100 zł na mieszkańca regionu rocznie.

Wartością dodaną jest uczestnictwo wsi uczestniczących w programie w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. O tym mówił burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, przewodniczący zarządu stowarzyszenia. To platforma wymiany doświadczeń, a jednocześnie podtrzymywanie tego, co udało się osiągnąć w procesie odnowy wsi.

 

4. Regionalne wsparcie idei odnowy wsi… Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE

5. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

6. 20 lat Programu odnowy wsi w województwie opolskim – Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego