Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach

Ostatni blok obrad I posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Opolu dotyczył działań, podejmowanych przez różne instytucje, na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O systemie grantów w ramach Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mówił członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Informował, że w pierwszej edycji konkursu grantów wybrano do realizacji 15 pomysłów, które zostały zrealizowane. Mówił, że to nie tylko wymierne działania, ale także wzrost świadomości społeczności w regionie nt. bezpieczeństwa.

O działaniach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, związanych zarówno z dbałością o wzrost świadomości, jaki i konkretnych działaniach mających wpływ na większe bezpieczeństwo uczestników ruchu na drogach,  mówił sekretarz Rady Konrad Romik. Na koniec zaprosił  do współpracy wojewódzkie rady bezpieczeństwa, także w zakresie promocji działań regionalnych na forum krajowym.

Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym Marek Konkolewski prezentował działania ITD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Centrum to przede wszystkim urządzenia pomiaru prędkości na polskich drogach – czyli 512 urządzeń,  z czego większość to radary stacjonarne, a dyrektor Konkolewski informował, że nadal spływają wnioski z samorządów o instalowanie kolejnych  radarów na drogach.

Na koniec dr inż. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów  z Politechniki Lubelskiej mówił  o poprawie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu czyli pieszych, rowerzystów, motocyklistów, a także nowej grupy – tzw. użytkowników urządzeń transportu osobistego (tzn. rolek, deskorolek segwayów, itp.).  Apelował o podejmowanie w regionach działań systemowych, zwiększających bezpieczeństwo takich osób.

 

10. Realizacja grantów OWRBRD – Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

11. Działania KRBRD oraz Programy Ruchu DrogowegoKonrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

12. Działania KWP w Opolu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – insp. Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

13. Działania ITD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rola CANARD – Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym

14. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Kierownik Katedry Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska