Ramowy program I KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP – OPOLSKIE

31 stycznia 2018r. (środa)

 

9:00 – 9:25                   Konferencja prasowa (sala konferencyjna hotelu DeSilva Premium Opole)

9:00 – 9:30                   Rejestracja uczestników na obrady Konwentu

9:309:45                   Rozpoczęcie obrad Konwentu Marszałków Województw RP, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego

9:45 – 13:15                 I część Konwentu Marszałków Województw RP

9:45 – 10:30                 System zarządzania rozwojem Polski – zintegrowane  podejście, najważniejsze zmiany w planowaniu przestrzennym    i programowaniu strategicznym

 9:45 – 10:05    Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

10:05 – 10:25    prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyskusja

10:30 – 11:00               Polityka Spójności a przyszłość Europy w kontekście siódmego raportu dotyczącego polityki spójności w regionach Unii Europejskiej opublikowanego przez Komisję Europejską 9/10/2017r.

10:30 – 10:55    prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Dyskusja

11:00 – 11:20               Działania Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

insp. Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

11:20 – 12:35               Regionalne wsparcie idei Odnowy Wsi metodą Rozwoju Obszarów Wiejskich

11:20 – 11:35    Wprowadzenie, Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

11:35 – 11:55    Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE

 11:55 – 12:15    Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

12:15 – 12:30    Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

 Dyskusja

12:35 – 13:20               Audyty krajobrazowe – jeden ze strategicznych projektów w Strategii  na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rozbieżności w regulacjach krajowych uniemożliwiające zarządom województw jego realizację.

12:35 – 12:55    Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

12:55 – 13:15    Zadania i problemy samorządów wojewódzkich związane z realizacją tzw. Ustawy Krajobrazowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sporządzania audytów krajobrazowych

dr Krzysztof Badora, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski

 Dyskusja

13:20 – 14:15               Lunch (sala restauracyjna hotelu)

14:15 – 17:15               II część Konwentu Marszałków Województw RP

 14:15 – 15:00               Realizacja projektów związanych z modernizacją linii kolejowych  przez PKP PLK SA

14:15 – 14:35    Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Izabela Popek, Z-ca Dyrektora w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

14:35 – 14:55    Informacja nt. realizacji projektów wskazanych w regionalnych programach operacyjnych

Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dyskusja

15:00 – 16:30               Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

15:00 – 15:20    Granty w ramach Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego

15:20 – 15:40    Działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz programy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

15:40 – 16:00    Działania ITD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym

 16:00 – 16:20    Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu

dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Kierownik Katedry Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska      

 Dyskusja

Podsumowanie

16:30 – 16:45               Przerwa

 16:45 – 17:15                Przyjęcie stanowisk Konwentu Marszałków

 17:15                           Zakończenie obrad